بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان

سلام علیکم؛

         احتراماً اینجانب محمد.....  مراتب اعتراض خود  به قرار منع تعقیب صادره در پرونده کلاسه  980...........شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان  ،را بنا به دلائل و مستندات ذیل  به استحضار می رساند و استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه و تعقیب متهم و اعمال کیفر قانونی آنان را دارم؛

    در ابتدا قابل ذکر است  نامبرده به موجب قرارداد اجاره مورخ 1./1398 يك باب مغازه به مساحت .... متر واقع در خيابان امام خميني جنب....... را به آقاي ا.....ظرف يكسال از تاريخ 15/02/1398 تا ./1399 به نامبرده اجاره داده ام. حسب محتويات قرارداد مذكور، علاوه بر محل مورد اجاره تعداديك دستگاه تراش تبريز 1.5 متر به همراه متعلقات آن به شرح استشهاديه پيوست و اظهارات مشتکی عنه در دادسرا  بعنوان  امانت در اختيار متهم قرار داده تا پس از انقضاء قرارداد اجاره علاوه بر تخليه مغازه نسبت به استرداد اموال اماني اقدام كند.،

متاسفانه مشتکی عنه  از عدم حضور اينجانب در گاراژ سوء استفاده نموده و در نيمه هاي شب مورخ .....8 قفل مغازه را تخريب و وارد مغازه و  اموال اینجانب را  با خود برده است كه شهود تعرفه شده مراتب را تاييد و گواهي نموده اند و خود متهم نيز به بردن اموال اماني و تخريب قفل مغازه مورد استيجاري بين طرفين حاكم بوده شكايت سرقت و ورود به ملك ديگراي مسموع ندانسته و قرار منع تعقيب به علت فقد دليل و شكايت تخريب عمدي قفل به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر كرده است. لكن از آنجائيكه تشخيص عنوان مجرمانه در اختيار مقام قضايي است و برابر مفاد قرارداد اجاره و نيز استشهاديه پيوست، آنچه مسلم و محرز است  ، اموالي به شرح مندرج در قرارداد اجاره و استشهاديه  مذكور به صورت اماني در اختيار مستاجر( متهم) بوده و ايشان در عدم حضور اينجانب ملك را تخليه  و اموالي اماني را با خود از محل خارج كرده و تصاحب كرده است كه عمل متهم مصداق بارز خيانت درا مانت مي باشد

 

 

خلاصه عرایض  :

    لذا با امعان نظر در دلایل فوق   شهادت  شهود   اظهارات  مشتکی عنه درخواست نقض قرار منع تعقيب ادامه عملیات دادرسی و صدور حکم به محکومیت نامبردگان از محضر محترمتان مورد استدعا میباشد.

 

با احترام

محمد......